Çalışma Alanları | Avukat İlker Şahin - Samsun Avukat

ÇALIŞMA ALANLARI

Sigorta Hukuku

Sigorta AvukatıSamsun Sigorta avukatları ise genel olarak Sigorta Davaları ile ilgilenen avukatlara verilen isimdir Samsun Sigorta Av[...]

İcra Hukuku

İCRA HUKUKU Alacaklıların, devlet gücünün yardımı ile alacaklarına veya taleplerine kavuşmasını düzenleyen hukuk dalınan icra-if[...]

Gayrimenkul Hukuku

Samsun Gayrimenkul AvukatıSamsun Gayrimenkul avukatları genel olarak Gayrimenkul davaları ile ilgilenen avukatlara verilen isimdir. S[...]

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU NEDİR? Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya ölümüne denk tutulan durumun varlığı halinde, kişinin sahip olduğu malvar[...]

Bilişim Hukuku

BİLİŞİM HUKUKU NEDİR?Bilişim her türlü bilgi ve verilerin elektronik ortamda işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bili[...]

İdare Hukuku

İdare Hukukuİdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, idare huk[...]

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Nedir?Tüketici hukukunun kapsamı, genel olarak tüketici hakları ile ilgili tüm konulardır. Tüketici hukukunun kapsamı[...]

TAZMINAT HUKUKU

SAMSUN TAZMİNAT AVUKATI Tazminat hukuku haksız fiiller ya da farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan tazminat anlaşmazlıklarına k[...]

İş Hukuku

 İş Hukuku Nedir? İş hukuku, çalışma alanında işçi ve işveren haklarını düzenleyen mevzuatlar bütünüdür. Gerek işçi haklarının korunm[...]

CEZA HUKUKU

Ceza Kanunun AmacıCeza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çev[...]

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Borçlar Hukuku, 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında kişiler arasındaki borç ilişkisini düzenleyen hukuk dalına denil[...]

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda "İkinci Kitap"ta düzenlenmiştir. İkinci kitapta birinci kısım (118.-[...]