Samsun TAZMINAT HUKUKU Avukatı | Avukat İlker Şahin

TAZMINAT HUKUKU

Samsun TAZMINAT HUKUKU Avukatı

 • SAMSUN TAZMİNAT AVUKATI 

  Tazminat hukuku haksız fiiller ya da farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan tazminat anlaşmazlıklarına konu olur. Tazminat hukuku ile ilgili olarak maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olan iki tür tazminat davası bulunmaktadır.

  Maddi tazminat davasının ölüm sonucunda meydana gelen destekten yoksun kalma, maluliyet, işgücü kaybı, kasten veya taksirle yaralama gibi bedensel zararlardan ortaya çıkabileceği gibi mal varlığında meydana gelen zararlardan da maddi tazminat davası açılabilir. 

  Manevi tazminat davası ise haksız bir fiil veya eylem sonucunda davacı olan kişinin ruhsal bütünlüğünde meydana gelen elem ve üzüntünün giderilmesi amacıyla açılır.

  Tazminat hukuku ile ilgili olan davalar ile ise Tazminat Davası Avukatları ilgilenir. Samsun tazminat davası avukatı olarak hizmet veren hukuk büromuza ulaşarak destek alabilirsiniz.

  HANGİ HALLERDE TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR?

  Tazminat davalarının maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak iki farklı şekilde dava açılması mümkündür. Bu maddi ve manevi tazminat davalarının bazı çeşitleri vardır. Tazminat davaları ile Tazminat Davası Avukatı ilgilenir. Aşağıda tazminat davaları ile ilgili bazı başlıklara yer verilmiştir.

  -Haksız tutuklama gözaltı ve El koyma tazminat davası

  -Ecrimisil Tazminatı

  -İş kazası tazminat davası

  -Malpraktis tazminat davası

  -Trafik kazası tazminat davası

  -Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası

  -Kıdem Tazminatı

  -Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası

  -İftira Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

  -Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

  Tazminat Nedir?

  Tazminat kavramı hukuka aykırı bir hareket sonucunda meydana gelen veya haksız bir eylem ile meydan gelen ya da kasıtlı veya kasıtsız olarak maddi ve manevi zararların ortaya çıkması sonucunda bu zararların ödenmesine anlamına gelmektedir.

   Zarar; hukuk tarafından korunan maddi ve manevi varlıklarında kendi isteği dışında meydana gelen olumsuz farklılıklar veya azalmalar şeklinde tanımlanabilir. 

  Bir eylem hukuka aykırılık oluşturmasına rağmen bir zarar meydana gelmemişse, maddi tazminatın söz konusu olması durumundan bahsedilemez. Yani hukuka aykırılık oluşturan bir durum zarar doğurmamış ise bu maddi tazminatın bulunmadığı anlamına gelir. 

  Maddi tazminatın oluşabilmesi için meydana gelen zarar ile hukuka aykırı olay arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır. Eğer hukuka aykırı olay ile zarar arasında neden sonuç ilişkisi bulunmuyorsa yine tazminatın istenilmesinden bahsedilemez. 

  Manevi zarar haksız bir fiil sonucunda kişilik haklarında meydan gelen zarardır. Bir kişinin şahıs varlığı maddi nitelikte olan ve maddi nitelikte olmayan kişisel değerlerinden meydan gelir. Bir kişinin maddi kişisel değerleri bedensel bütünlüğüdür. Bir kişinin maddi olmayan kişisel değerleri ise şeref haysiyet gibi kişisel hak ve değerleridir.

  Samsun tazminat avukatı ile görüşerek açmak istediğiniz tazminat davası veya size karşı açılan tazminat davası konusunda bilgi alabilirsiniz.

  Zarar hukuksal doktrinde farklı kavramlarla tanımlanmıştır. Hukukumuzda yer olan bazı zarar türleri maddi-manevi zarar, kişilere-nesnelere ilişkin zarar, doğrudan-dolaylı zarar, , gerçekleşmiş-gerçekleşecek zarar, olumlu-olumsuz zarar, somut-soyut zarar olarak sıralanabilir.

  Tazminat Davası Nedir?

  Hak kaybı nedeniyle veya zarar görme sebebiyle zarara uğrayan kişi/kimselerin bu zararlarının telafi edilmesi için zarar verene yönelttiği dava türüne tazminat davası adı verilir.

  Tazminat Davası Nasıl Açılır?

  Tazminat davası da diğer hukuk davaları gibi Yetkili ve Görevli Mahkemelere dava dilekçelerinin verilmesi ve harçlarının ödenmesi ile açılır. Açılacak davanın türüne göre, tazminat sebebi olan olayın gerçekleşiş şekline göre yetkili ve görevli mahkemeler değişkenlik göstermektedir. 

  Tazminat Davası Kime Açılır?

  Konusu her ne olursa olsun meydana gelen fiil neticesinde budan zarara uğrayan kişi tarafından tazminat davası açılabilecektir. Ancak kişinin ölmesi sonucunda kişinin birinci derece akrabaları da tazminat davasını açabilecektir.

  Manevi Tazminat

  Manevi tazminat davası, haksız fiille veya herhangi bir eylem sebebiyle davacı olan kişinin ruhsal olarak yıpranmasını azaltmak adına açılan davadır. Manevi tazminatın söz konusu olabilmesi için bir kişinin vücut dokunulmazlığı ve bütünlüğü zarar görmeli, görülen zarar ile hukuka aykırı fiil arasında uygun illiyet bağı bulunmalı ve kişide üzüntü, elem ve ruhsal olarak yıpranmasına sebebiyet vermelidir. Ayrıca kişilik hakları zedelenen kişinin de manevi tazminat hakkı bulunmaktadır.
  Manevi zararın varlığı halinde gerekli kanuni şartların da bulunması koşuluyla, hakim zarar gören kişi lehine uygun bir tazminat ödenmesine karar verebilmektedir. 

  Maddi Tazminat

  Maddi tazminat davası, kişinin ölümü nedeniyle desteğinden yoksun kalınması ya da kişi ölmemiş olsa dahi maluliyeti veya işgücü kaybının bulunması gibi hallerin varlığı nedeniyle malvarlığında oluşan zararların giderilmesi adına açılan davadır.

  Tazminatta İndirim Nedenleri

  Bazı durumlarda tazminatın indirilmesi durumu söz konusu olabilir. Eğer zarar gören kişi zarar doğuran fiili rıza göstermiş ise ya da zararın doğmasında veya bu zararın artmasında etkili olmuşsa Hâkim tarafından tazminatın indirilmesi ya da bu tazminatın tamamen kaldırılması mümkün olabilir. Bununla birlikte zarar gören kişinin tazminat yükümlüsü olan kişinin durumunu ağırlaştırmış olması durumunda da hâkim tazminatı indirilmesine veya tamamen kaldırılmasına karar verebilir. Zararın meydana gelmesinde hafif kusuru bulunan tazminat yükümlülüğü olan kişi tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olursa ve hakkaniyet gerektirirse hâkim tazminatı indirebilir.


 • 1) Ölen Kişinin Şeref ve Haysiyetine Yönelik Saldırılara Karşı Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat Davası Açma Hakkı
 • 2) Ev Başkanının Sorumluluğu
  3) Ağır Bedensel Zarar Nedeniyle Yakınların Manevi Tazminat İsteme Hakkı 
  4) Tazminat Davasında Ceza Davasının Sonucunun Kesinleşmesinin Bekletici Mesele Yapılması 
  5) Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıda Manevi Tazminat İstemi ve Haberde Kamu Yararı ve İfade Özgürlüğünün Bulunması
  6) Trafik Kazasında Kusuru Olmayan Alkollü Sürücü Sigortadan Para Alabilir Mi?
 • 7) Evden Çıkarılan Kiracının Tazminat Hakkı
 • 8) Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası