Avukat İlker Şahin - Samsun Boşanma Avukatı

Avukat İlker ŞAHİN - Samsun Boşanma Avukatı

Samsun Boşanma Avukatı


Samsun Boşanma Avukatı


Samsun'da kurulan Avukat İlker Şahin Hukuk Bürosu Aile Hukuku, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma, velayet davalarında en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Samsun Boşanma Avukatları

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri başlıklarında düzenlenmiştir. Boşanma nedeni olabilecek durum ve haller Türk Medeni Kanunu'nun 161-166. maddelerinde düzenlenmektedir. Bu sebepler; zina nedeniyle boşanma davası, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası, Terk Sebebiyle boşanma davası, Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası gibi özel boşanma sebepleri vardır. Fakat özel boşanma sebepleri gibi tek tek sıralanmamış olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına nedenine dayanarak boşanma davası da açılabilmektedir. Avukat İlker Şahin Aile Hukuku, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma, velayet davalarında en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Genel boşanma sebebi olarak (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) özel sebepler gibi sıralanmadığı için nelerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabileceği Yargıtay ve diğer mahkeme kararlarıyla belirlenmektedir. 

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası nerede açılır sorusuna yetkili ve görevli mahkemeler belirlenmelidir. Görevli mahkeme Aile Mahkemeleri'dir. Aile Mahkemesi'nin kurulmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevlidir. Yetkili mahkeme ise davadan önce eşlerin son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer veya eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Yani boşanma davası yetkili Aile Mahkemesi'nde, Aile Mahkemesi'nin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne Aile Mahkemesi Sıfatıyla açılmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası boşanma dava dilekçesinin yetkili aile mahkemesine verilmesi ile açılmaktadır. Boşanma dava dilekçesi taraflarca hazırlanabildiği gibi boşanma avukatı tarafından da hazırlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolünün de bulunması gerekmektedir.

Boşanma Dava Türleri Nedir?

Hukukumuzda, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki çeşit boşanma davası açılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası: boşanma kararı veren eşler arasında velayet, ortak çocuk için kişisel ilişki, nafaka hususu, tarafların maddi-manevi tazminat taleplerini barındıran anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendikten sonra, dava dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürmekte ve tarafları süreç olarak daha az yıpratmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında ise taraflar arasında velayet, kişisel ilişki, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konuların bir veya birden fazlasında anlaşma sağlanamadığı takdirde açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Taraflar evliliğin yürümediğinde hem fikir olup boşanma kararı aldıklarında izlemeleri gereken yol anlaşmalı boşanma davası açmaktır. Anlaşmalı boşanma davası ile birlikte taraflar süreci çok daha hızlı şekilde, maddi ve manevi daha az kayıplarla atlatabileceklerdir.

 Anlaşmalı boşanma davasının şartları şu şekilde özetlenebilir.

-En az 1 yıl sürmüş evlilik bulunmalıdır.

-Tarafların boşanmaya yönelik özgür iradeleri bulunmalıdır.

-Velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşma sağlanmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre çok daha hızlı sonuçlanan ve daha az masraf gerektiren bir boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır; Bu şartlar;

Evlilik en az 1 yıldır sürmüş olmasıdır. Evlilik süresi 1 yıldan kısa sürmüşse anlaşmalı boşanma davası açılamaz. 

Anlaşmalı Boşanma İle İlgili Detaylı Bilgiler


Çekişmeli Boşanma Davası Sebepleri

Hukuken geçerli olarak kurulan evliliğin mahkeme kararı ile yasal olarak sona erdirilmesi “boşanma” olarak ifade edilmektedir. Taraflardan birinin mevcut evliliğini hukuksal alanda sona erdirmek için, boşanmaya istemiyle açtığı davaya boşanma davası denilmektedir.

Hukukumuzda boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Özel boşanma sebepleri kanunda tek tek sayılmıştır. Ancak genel boşanma için böyle bir sayma ve sınırlandırma yapılmamıştır. Genel boşanma sebebi olabilecek davranış durumun özelliklerine göre belirlenir.

Çekişmeli Boşanma Davası İle İlgili Bilgiler

Özel Boşanma Sebepleri

-Zina Nedeniyle Boşanma

-Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

-Suç İşleme veya Haysiyetsiz Yaşam Sürme

-Terk Nedeniyle Boşanma

-Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma şeklindedir

Genel Boşanma Sebebi

-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması olarak düzenlenmiştir.


Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası davanın anlaşmalı veya çekişmeli olduğuna göre süre değişmektedir.  Çekişmeli boşanma davasının bazı aşamaları vardır. Bu aşamalar kanunlarla belirlenmiştir. Boşanma davası açıldıktan sonra  dilekçeler aşaması başlamaktadır. Daha sonra ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm aşaması bulunmaktadır. Hüküm verildikten sonra ise verilen karara karşı kanun yolları bulunmaktadır. Dolayısıyla çekişmeli bir boşanma davası ne kadar sürer sorusuna dosyanın durumu, bildirilen deliller, dinlenecek olan tanıkların hazır edilmesi veya dinlenememesi gibi durumlar süreyi değiştirmekte olup, boşanma davasının süresi de buna bağlı olarak uzayabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanmanın feri sonuçlarında anlaşarak boşanmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davası davanın açıldığı yer mahkemesinin iş yüküne bağlı olarak genelde dava açıldıktan sonra 1 hafta ile 4 hafta arasında duruşma yapılmaktadır. Çıkılan ilk duruşmada tarafların hazır olması halinde boşanma kararı verilmektedir. Gerekçeli kararın yazılması ve istinaf başvuru süresi de hesaba katılınca Anlaşmalı boşanma davası ortalama 1,5 - 2 ay sürebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasında tamamlanması gereken usuli süreçler bulunmaktadır. Bunlar dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama ve hükümdür. Bu aşamalar tamamlanıp dilekçeler aşamasında belirlenen deliller de toplandıktan sonra karar verilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ilk derece mahkemesi tarafından karar verilmesi ortalama 1.5 - 2 yıl sürmektedir.

Boşanma Davasında Çocukların Velayeti

Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın çocukla Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Velayet kamu düzenine ilişkin olup çocuğun üstün yararı gözetilir. Çocuğun üstün yararını belirlerken, onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Yani velayet hakkı kendisine verilmeyen ebeveyn, velayet hakkı kendisine verilen eşe müşterek çocuğun giderleri için iştirak nafakası ödemek zorundadır. İştirak nafakası belirlenirken hakim tarafından nafaka yükümlüsünün sosyal ve ekonomik durumunu, çocuğun gereksinimlerini ve velayet kendisine bırakılan tarafın da ekonomik bakımdan çocuğa yapabileceği katkıyı göz önünde tutmalıdır. Nafakaya karar verilirken takdir yetkisini kullanan hâkim TMK m.4’de anılan hakseverlik (hakkaniyet) ilkesini göz önünde bulundurmak zorundadır.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Boşanma davalarında kusur belirlemesi son derece önemlidir. Çünkü tarafların eşit kusurlu olması veya nafaka yükümlüsünün hiç kusurlu olmaması halinde dahi yoksulluk nafakasına hükmedilebilir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Tek Celsede Boşanmak Mümkün Mü?

Tek celsede boşanma gerçekleşmesi için tarafların anlaşmalı boşanma davası açılması lazımdır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için kanunda aranan şartlarının mevcut olduğu halde boşanma davasına bakmakla görevli hakim tek celsede boşanma kararı verebilmektedir. Tek celsede boşanma sağlanabilmesi anlaşmalı boşanma davalarında olmaktadır. Taraflar arasında anlaşma sağlanamamış olup bu sebeple çekişmeli boşanma davası açılmışsa bu durumda tek celsede boşanma sağlanması mümkün değildir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

Aile Hukuku'nun alanına giren boşanma davalarında; boşanmanın gerçekleşebilmesi için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen boşanma kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru süresi içinde her iki tarafın da başvurmaması veya her iki tarafın da istinaf kanun yolundan feragat etmesi halinde boşanma kararı kesinleşmektedir.

Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası ücreti en düşük 17.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar asgari sınır olup boşanma davası ücreti şehirden şehire farklılık gösterebilmektedir.

Boşanma Davası Masrafı Ne Kadar?

Boşanma davası masrafı 2024 yılı için toplamda 2305,20 TL'dir. Bu tutar her yıl güncellenmekte olup dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması gereken tutardır.

Samsun Boşanma Avukatı Ücreti 2024 Yılı

Samsun avukat ve boşanma avukatlarının, boşanma davalarında ücretleri ve mahkeme masrafları her yıl tarife ile belirlenmektedir. 21 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yürürlüğe giren tarifeye göre Boşanma Davalarındaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 17.900 TL olarak belirlenmiştir. Samsun boşanma avukatlarının boşanma davalarındaki vekalet ücreti bu tarifeye göre 2023 yılı ve 2024 yılı için asgari 17.900 TL'dir. Bu sınır boşanma davalarındaki vekalet ücretinin alt sınırıdır.

Samsun Boşanma Davası Açma Masrafı 2024 Yılı

Boşanma davası açılırken yatırılması gereken Başvurma Harcı, Peşin Harç ve Gider Avansı bulunmaktadır. Bu tarifeler her yıl güncellenmektedir. 

2024 yılı için boşanma davası açma masrafı;

427.60 TL peşin harç

427.60 TL başvurma harcı 

1450 TL gider avansı olmak üzere toplamda 2305,20 TL ödenmesi gerekmektedir.  

2024_bosanma_masrafi_avukatlik_ucreti_samsun_bosanma_avukati.jpeg (1920×1080)

Google Haritalarda GörüntüleSamsun'da Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

Samsun Barosu'na bağlı avukatların bilgileri Samsun Barosu Levhası'nda kayıtlıdır. Samsun Boşanma Avukatları bilgisi Samsun Barosu Levhası'ndan temin edilebilir. İnsanlar kendileri ile en iyi empati kurabilen, boşanma hukukuna vakıf, müvekkilinin verdiği bilgileri sır olarak saklayan, iyi bir strateji oluşturabilen, dürüst, sürekli ve açık iletişim kurabilen boşanma avukatı arayışı içindedir.

Samsun Boşanma Avukatı Çalışma Alanları Neler

Samsun Boşanma Avukatları Aile Hukuku'ndan doğan uyuşmazlıklar olan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacaklar, velayet davaları, nafaka davaları, boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları, ziynet eşyalarının iadesi davaları alanlarında çalışmaktadır.

İlkadım Boşanma Avukatı

İlkadım Boşanma Avukatı -  Avukat İlker Şahin

Canik Boşanma Avukatı

Canik Boşanma Avukatı - Avukat İlker Şahin 

Atakum Boşanma Avukatı

Atakum Boşanma Avukatı - Avukat İlker Şahin

Samsun  En İyi  Boşanma Avukatı

Samsun Boşanma avukatı en iyi şekilde haklarınızı temsil etmek ve hukuki süreçlerin takibini sağlamaktadır. Samsun Boşanma Avukatı sizlere bu konuda yardımcı olmaktadır. Dava dilekçelerinin hazırlanarak sunulması, dilekçede hukuka uygun delillerin belirtilmesi, duruşmalara zamanında katılım sağlanması, mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık istinaf yoluna başvurma veya kararın kesinleştirmesine dair tüm işlemler başından sonuna kadar özen ve titizlikle yürütülecektir.

Avukatlar arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden Samsun en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

Samsun Boşanma Avukatı Tavsiye

Boşanma davalarının avukat ile takibi zorunlu olmasa da avukat aracılığıyla takibini sağlamak hukuki problemlerle karşılaşma riskini bertaraf eder. Şöyle ki; boşanma usul hukuku pek çok hukuk kuralını içinde barındırmaktadır. Nitekim usul hukukuna dair yapılan yanlışlıklar hem boşanma davası sürecini uzatabilmekte hem de hak kaybı yaşamanıza neden olabilmektedir. O yüzden boşanma davalarınızda boşanma avukatı ile takip etmenizde hukuki yarar bulunmaktadır.

FACEBOOK veya LinkedIn üzerinden Bize Ulaşabilirsiniz.

samsun_bosanma_avukati_ilker_sahin_1.webp (1000×396)