Gayrimenkul Hukuku Avukat İlker Şahin

Gayrimenkul Hukuku

Samsun Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Samsun Gayrimenkul Avukatı

Samsun Gayrimenkul avukatları genel olarak Gayrimenkul davaları ile ilgilenen avukatlara verilen isimdir. Samsun Gayrimenkul Avukatı, Samsun'da görülen Gayrimenkul davaları alanlarında faaliyet gösteren avukatlara denir. Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir. Avukatlık kanununa göre avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi, özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlayan kişidir. Samsun Gayrimenkul Avukatı ve Samsun Gayrimenkul Avukatları genellikle Samsun'da görülen Gayrimenkul davaları ile ilgili hizmet vermektedir.

Samsun Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Hukuku, arsa, arazi ve kat mülkiyeti gibi taşınmazlara ilişkin olarak kişilerin sahip olduğu veya olacağı hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Hukukumuzda "eşya hukuku" "taşınmaz hukuku" olarak da nitelendirilmektedir. 

Gayrimenkul Hukukuna ilişkin dava türleri şu şekilde sayılabilir.