İş Hukuku Avukat İlker Şahin

İş Hukuku

Samsun İş Hukuku Avukatı

 İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, çalışma alanında işçi ve işveren haklarını düzenleyen mevzuatlar bütünüdür. Gerek işçi haklarının korunması, gerekse işveren haklarının korunması, iş hukuku kapsamında amaçlanmaktadır. İş hukuku, çalışma faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde işleyişi açısından bağlayıcı bir unsurdur. İşverenin işçiye veya işçinin işverene karşı sorumluluklarının olduğu düşünülürse, tarafların bu sorumluluklardan doğan ihtilaflara düşmesi son derece normaldir. Bu anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ancak iş hukuku tüzüklerine uygun davranılması ile sağlanabilir.

Samsun İş Hukuku Davaları Nelerdir?

Samsun İş Hukuku Avukatı

Samsun İş Hukuku Avukatı, işçi ve işveren veya Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki uyuşmazlık davalarında, iş hukukuna ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için işçi veya işvereni temsil eden kişilere halk arasında verilen isimdir. Samsun Avukat İlker Şahin Samsun Barosu'na kayıtlı Samsun Avukatları arasındadır. Avukat İlker Şahin müvekkillerine çözüm odaklı bir anlayış ile avukatlık ve danışmanlık hizmet vermektedir. Hukuki iş ve işlemlerde tüm süreç boyunca etkin ve profesyonel takip anlayışıyla hizmet vererek en iyi sonuca ulaşılmasını sağlamayı temel prensip edinmiştir. Samsun Avukat İlker Şahin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Samsun başta olmak üzere tüm Türkiye'deki müvekkillerinin ihtiyaçlarına özel olarak uyuşmazlık çözümlerinde hızlı, etkili, çözüm odaklı, müvekkil taleplerini ve memnuniyetini ön planda tutarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

İş hukuku, çalışma alanında işçi ve işveren haklarını düzenleyen mevzuatlar bütünüdür. Gerek işçi haklarının korunması, gerekse işveren haklarının korunması, iş hukuku kapsamında amaçlanmaktadır. İş hukuku, çalışma faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde işleyişi açısından bağlayıcı bir unsurdur. İşverenin işçiye veya işçinin işverene karşı sorumluluklarının olduğu düşünülürse, tarafların bu sorumluluklardan doğan ihtilaflara düşmesi son derece normaldir. Bu anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ancak iş hukuku tüzüklerine uygun davranılması ile sağlanabilir. İş Hukuku Avukatı Nedir? İş hukuku alanında uzmanlaşmış, işçi haklarını savunma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlara halk arasında iş hukuku avukatı denir. İşverenin işçiye karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda iş hukuku kanunları devreye gireceği için, işçi haklarının savunulması amacı ile iş hukuku avukatı ihtiyacı doğmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki içerisinde bulunduğumuz ekonomik yapı, maddi çıkarları ön planda tutmaktadır. Hal böyle olunca zaman zaman işçi hakları geri planda kalmaktadır. İşçi haklarının korunması bazı yasalar ile sağlanmıştır fakat çoğu işçi, maalesef, haklarını koruyan kanun maddelerinden haberdar değil. Bu aşamada alanında uzman bir iş hukuku avukatı işçiye yardımcı olabilir.


 • İş Hukuku Dava Süreci Nasıl İşler?

 • Kişilerin İş Hukuku Avukatı aracılığı ile isterlerse kendilerinin açmış olduğu iş hukuku davaları şu şekilde işlemektedir. İş Hukuku davasında öncelikle davacının dava dilekçesi davalıya gönderilmektedir. Davalı, cevap dilekçesi yazacak, cevap dilekçesi davacıya gönderilecektir. Sonra sırasıyla cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi olarak dilekçeler aşaması tamamlanacaktır. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme tarafında duruşma günü tayin edilecektir. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme tarafında duruşma günü tayin edilecektir. İlk duruşma ön inceleme duruşması olacaktır. Ön inceleme duruşmasında tarafların iddia, beyan ve savunmaları tespit edilecek, uzlaşma durumunun olup olmadığı taraflara sorulacaktır. Taraflar delillerini sunmamış ve tanıklarını bildirmemiş ise tanık ve delil bildirimi için her iki tarafa da süre verilecektir. Ön inceleme aşamasından sonra tahkikat aşamasına geçilecek ve delillerin mahkemeye celbi ile tanıkların dinlenmesi gerçekleşecektir. Delillerin toplanmasından sonra hakim dosyanın hesaplanması için bilirkişisine gönderecektir. Bilirkişi raporunu hazırlayıp mahkemeye sunduktan sonra tarafların itiraz etme hakkı vardır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra başkaca bir eksik de kalmadığı takdirde hakim dosya hakkında karara varacaktır.

 • İş Hukuku Avukatı İş Davalarında Zorunlu Mu?

 • İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve iş mahkemelerinde herkes kendi hakkını iş avukatı olmaksızın arayabilir. Ancak iş davaları hukuki bilgileri, usuli kuralları ve birtakım hesaplamaları bilmeyi gerektirdiği için alanında uzman bir Samsun İş Avukatı ile devam etmesi hak kayıpları yaşanmasının önüne geçecektir. Kişi, Samsun iş avukatı araştırabilir ve iş mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde vekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat hukuk eğitimi almamış kişilerin ve fiilen avukatlık mesleğini icra etmeyenlerin internet üzeribdeb araştırma yaparak uğradığı haksızlık konusunda davada neleri talep edebileceği, ne tür hakkı olduğunu bilmesi ve bunu dava boyunca dikkatle takip etmesi mümkün olmasına rağmen kolay bir iş değildir. Hak kaybı yaşanmaması için İş Hukuku Avukatı ile görüşülmesinde tarafların menfaati bulunmaktadır.

  • Samsun İşçi Avukatı, İşçilik Alacakları Davası

  • Samsun İş hukuku avukatı, iş hukuku alanında uzmanlaşmış, işçi haklarını savunma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlara halk arasında iş hukuku avukatı denir. İşverenin işçiye karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda iş hukuku kanunları devreye gireceği için, işçi haklarının savunulması amacı ile iş hukuku avukatı ihtiyacı doğmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki içerisinde bulunduğumuz ekonomik yapı, maddi çıkarları ön planda tutmaktadır. Hal böyle olunca zaman zaman işçi hakları geri planda kalmaktadır. İşçi haklarının korunması bazı yasalar ile sağlanmıştır fakat çoğu işçi, maalesef, haklarını koruyan kanun maddelerinden haberdar değil. Bu aşamada alanında uzman bir iş hukuku avukatı işçiye yardımcı olabilir.

  Samsun İş Hukuku Davaları Nelerdir?

  İş Hukuku Avukatı'nın baktığı ve İş Mahkemelerinde görülen davalar şu şekildedir.

  samsun_is_hukuku_davalari.webp (1498×936)

  • -İşe İade Davası
  • -Kıdem Tazminatı Alacağı Davası
  • -İhbar Tazminatı Alacağı Davası
  • -Fazla Mesai Alacağı Davası
  • -Hizmet Tespit Davası
  • -Yıllık Ücretli İzin Hakkı
  • -İş Kazalarından Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Alacaklar
  • -İşçilerin Haftalık İzni ve Hafta Tatili Ücreti Hakkı
  • -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı Davası
  • -Kötü Niyet Tazminatı Davası
  • -İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
  • -Toplu İş Sözleşmeleri

  • Samsun İş Hukuku Avukatı İş Davalarında Zorunlu Mu?

  • İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve iş mahkemelerinde herkes kendi hakkını iş avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Kişi, Samsun iş avukatı araştırabilir ve iş mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde vekil zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Samsun İş Dava Süreci Nasıl İşler?

  • Kişilerin Samsun İş Hukuku Avukatı aracılığı ile isterlerse kendilerinin açmış olduğu iş hukuku davaları şu şekilde işlemektedir. İş Hukuku davasında öncelikle davacının dava dilekçesi davalıya gönderilmektedir. Davalı, cevap dilekçesi yazacak, cevap dilekçesi davacıya gönderilecektir. Sonra sırasıyla cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi olarak dilekçeler aşaması tamamlanacaktır. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme tarafında duruşma günü tayin edilecektir. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme tarafında duruşma günü tayin edilecektir. İlk duruşma ön inceleme duruşması olacaktır. Ön inceleme duruşmasında tarafların iddia, beyan ve savunmaları tespit edilecek, uzlaşma durumunun olup olmadığı taraflara sorulacaktır. Taraflar delillerini sunmamış ve tanıklarını bildirmemiş ise tanık ve delil bildirimi için her iki tarafa da süre verilecektir. Ön inceleme aşamasından sonra tahkikat aşamasına geçilecek ve delillerin mahkemeye celbi ile tanıkların dinlenmesi gerçekleşecektir. Delillerin toplanmasından sonra hakim dosyanın hesaplanması için bilirkişisine gönderecektir. Bilirkişi raporunu hazırlayıp mahkemeye sunduktan sonra tarafların itiraz etme hakkı vardır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra başkaca bir eksik de kalmadığı takdirde hakim dosya hakkında karara varacaktır.

  • Samsun İş Hukuku Avukatının İş Davalarında Faaliyetleri

  • İş Hukuku Avukatı da her avukat gibi müvekkilinin haklarını savunur ve iş hukukundan kaynaklanan davalara bakar. İşçi veya işverenin vekilliğini yapan iş hukuku avukatı, müvekkilin talepleri, istekleri doğrultusunda hareket ederek en lehe sonucu elde etmeye çalışır. İş Hukuku Davaları ve Yargıtay Kararları İş davalarında hakkaniyet indirimi konusu yasal mevzuatta düzenlenmemiştir; ancak Yargıtay kararları ışığında hakkaniyet indirimi uygulanmaktadır. Hakkaniyet indirimi, iş davalarında fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücreti alacaklarda da yazılı belgeye dayanılmadan belirli bir oranda hakkaniyet indirimi uygulanacaktır. Diğer bir husus da uygulamada bilirkişi raporlarında şartları sağlayan işçi alacakları %30 oranında bir hakkaniyet indirimi ile karşı karşıya kalmaktadır. Yine yerleşmiş Yargıtay kararlarına göre, işçinin ücret alacağının ispatı ancak yazılı delille mümkündür. İşçinin ücretinin ödendiğinin ispatı işverene aittir, işveren, ücretin ödendiğini ancak ücret bordrosu gibi yazılı belgelerle ispatlayabilecektir. Görüldüğü gibi iş hukukunda Yargıtay kararları önemli ve ağırlıklı bir etkiye sahiptir. İş davalarına konu olan olaylarda karar verilmesi, mevzuattan ziyade Yargıtay içtihatları ile yön bulmaktadır. Uzman bir iş davası avukatı, elindeki somut olayı incelerken yasal mevzuat hükümlerine baktıktan sonra, konu ile ilgili güncel Yargıtay kararlarının ne yönde olduğunu araştıracaktır.

  • Samsun En İyi İş Hukuku Avukatları

  • Samsun iş hukuku avukatı Samsun'da genel olarak şu iş davaları ile ilgilenmektedir. İş hukuk davaları genel olarak şu şekildedir; -İşe İade Davası -Kıdem Tazminatı Alacağı Davası -İhbar Tazminatı Alacağı Davası -Fazla Mesai Alacağı Davası -Hizmet Tespit Davası -Yıllık Ücretli İzin Hakkı -İş Kazalarından Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Alacaklar -İşçilerin Haftalık İzni ve Hafta Tatili Ücreti Hakkı -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı Davası -Kötü Niyet Tazminatı Davası -İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları -Toplu İş Sözleşmeleri
  • Dava dilekçesinin hazırlanması, dilekçede hukuka uygun delillerin sunulması, duruşmalara katılım, mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık itiraz yoluna başvurma veya kararın kesinleştirmesine dair tüm işlemler başından sonuna kadar özen ve titizlikle yürütülecektir. Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden Samsun en iyi iş hukuku avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

  • Samsun İş Hukuku Avukatı'nın Sağladığı Faydalar

  • İşveren ile işçi arasındaki anlaşmazlıklar çoğu zaman, işçinin maaş ve tazminat taleplerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. İşçi emeğinin karşılığı olan maaş veya tazminatı alamadığı durumlarda bunu talep etmek en doğal ve yasal hakkıdır. Fakat işçinin maaş veya tazminatı hak etmeyi sağlayacak bazı sorumlulukları, işverene karşı yerine getirmesi ve bunu ispatlaması gerekir. Maaş veya tazminatı doğuracak sebepler iş hukuku yasaları ile açıkça ortaya konulmuştur fakat anlaşmazlıkların asıl sebebi de bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin tam olarak anlaşılamamasıdır. İş hukuku avukatı, bu aşamada devreye girer. İşçinin haklılığını ispatlayacak verilerin toplanması ve sunulması işlemi davanın seyri için çok önemli bir husustur. İş mahkemeleri, işçi tarafından sunulan delillere veya şahit beyanlarına dayanarak karar vermektedir. Mahkemeye sunulacak olan, uzman bir iş hukuku avukatı tarafından toplanmış veriler davanın seyrini büyük ölçüde etkileyecektir. Ayrıca bu verilerin anlaşılır bir şekilde mahkemeye sunulması da çok önemlidir. Anlaşmazlığın henüz başında uzlaşma gerçekleşmesi de mümkündür. Uzlaşma aşamasında işçinin haklarını bilmesi ve bir iş hukuku avukatından hakları konusunda yardım alması işçiye uzlaşma aşamasında avantaj sağlayacaktır.

  • Samsun İş Hukuku Avukatı İş Davalarında Zorunlu Mu?

  • Mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle söylemek gerekir ki İş Hukuku'ndan kaynaklanan bir dava açacağı zaman kişilerin İş Hukuku Avukatı tutması zorunlu değildir. Ancak
  • dava açılmadan önce kişilerin en iyi iş Avukatı şeklinde aramalar yaptığı görülmektedir. Belirtmek gerekir ki avukatlar arasında en iyi iş avukatı şeklinde bir ayrım yapılmamaktadır. İş hukukundan kaynaklanan davalar iş hukuku avukatı zorunlu olmasa da tarafların hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti alarak, dosyayı bir avukatla takip etmesinde hukuki yarar bulunmaktadır.

  • Samsun İş Hukuku İşçi Alacakları Davası Avukatı

  • İşçilik alacakları, işçinin işyerinde çalışmasından kaynaklı olarak kanundan kaynaklı doğan ücret ve tazminat alacaklarına denir. Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, prim-ikramiye, yol ve yemek ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai gibi alacaklar işçilik alacaklarına örnek olarak gösterilebilir. İşçinin çalışmasının karşılığında kazandığı hak ve alacakları vadesi geldiğinde işveren tarafından ödenmelidir. Ancak aksi bir durumun söz konusu olması halinde yasal sürecin başlatılması gerekebilir.
  • İşçilik alacaklarının süresinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda bu, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirme imkanı sağlamaktadır.
  • İşçilik alacaklarının dava konusu edilecek olması durumunda zaman aşımı süreleri işçinin hak kaybına uğramaması için önem taşır. 01.01.2018 tarihinden sonra İş Kanununda yapılan değişiklikle işçilik alacaklarının bir kısmı için zaman aşımı süreleri kısaltılmıştır.
  • Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 01.01.2018 tarihinden önce işten ayrılanlar için 10 yıl iken, bu tarihten sonra işten ayrılanlar için zaman aşımı süresi 5 yıl olmuştur. Bu alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle başlar.
  • Uygulamada genellikle karıştırılan konu ise fazla çalışma ücreti alacakları açısından ön görülen zaman aşımı süresidir. Zamanaşımı süresi, alacağa hak kazanıldığı tarih itibariyle başlamaktadır. Fazla mesai ücretlerine ise çalışılan her ayın sonunda hak kazanılmaktadır. Buna göre fazla mesai alacakları hak kazanıldıkları ay itibariyle 5 yıl içerisinde talep edilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.

 • Samsun En İyi İş Avukatı Diye Bir Şey Var Mıdır?

 • Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden en iyi iş avukatı söylemi de hatalı olmaktadır. 

 • Samsun İş Hukuku Avukatı Ne Yapar?

 • İş Hukuku Avukatı da her avukat gibi müvekkilinin haklarını savunur ve iş hukukundan kaynaklanan davalara bakar. İşçi veya işverenin vekilliğini yapan iş hukuku avukatı, müvekkilin talepleri, istekleri doğrultusunda hareket ederek en lehe sonucu elde etmeye çalışır.

 • Samsun İşçilik Alacakları Davası

 • İşçilik alacakları, işçinin işyerinde çalışmasından kaynaklı olarak kanundan kaynaklı doğan ücret ve tazminat alacaklarına denir. Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, prim-ikramiye, yol ve yemek ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai gibi alacaklar işçilik alacaklarına örnek olarak gösterilebilir. İşçinin çalışmasının karşılığında kazandığı hak ve alacakları vadesi geldiğinde işveren tarafından ödenmelidir. Ancak aksi bir durumun söz konusu olması halinde yasal sürecin başlatılması gerekebilir.
 • İşçilik alacaklarının süresinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda bu, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirme imkanı sağlamaktadır.
 • İşçilik alacaklarının dava konusu edilecek olması durumunda zaman aşımı süreleri işçinin hak kaybına uğramaması için önem taşır. 01.01.2018 tarihinden sonra İş Kanununda yapılan değişiklikle işçilik alacaklarının bir kısmı için zaman aşımı süreleri kısaltılmıştır.
 • Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 01.01.2018 tarihinden önce işten ayrılanlar için 10 yıl iken, bu tarihten sonra işten ayrılanlar için zaman aşımı süresi 5 yıl olmuştur. Bu alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle başlar.
 • Uygulamada genellikle karıştırılan konu ise fazla çalışma ücreti alacakları açısından ön görülen zaman aşımı süresidir. Zamanaşımı süresi, alacağa hak kazanıldığı tarih itibariyle başlamaktadır. Fazla mesai ücretlerine ise çalışılan her ayın sonunda hak kazanılmaktadır. Buna göre fazla mesai alacakları hak kazanıldıkları ay itibariyle 5 yıl içerisinde talep edilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.

 • İş Hukukundan Kaynaklanan Alacak ve Tazminatlar

 • İş kazası tazminatı, İhbar ve kıdem tazminatı,işe başlamama tazminatı, kötü niyet tazminatı vb. Yıllık izin ücreti, ulusal bayramlar, resmi tatil ve hafta tatil ücretleri, sair ücreti, sefer primi
 • Sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespit davası, kaza, ölüm veya iş görmezlik durumlarına ilişkin davaların açılmadı ve takibi, prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası Şirket veya işletmelerin İ.K. işçi özlük dosyalarının hukuka uygun duruma getirilmesi Dava sırasında işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak; tazminat ve diğer ücret taleplerine karşı haksızlığın önüne geçilmesi Olası davalarla ilgili takip ve önleyici yasal adımların atılması

 • İş Kazası Sebebiyle Açılacak Tazminat Davaları

 • İş kazası, öğretide “İşçinin, işverenin hakimiyeti altında bulunduğu sırada, onun için ifa ettiği işten veya iş dolayısıyla dış bir sebeple aniden meydana gelen bir olay sonucu uğramış olduğu kaza” olarak tanımlanmaktadır. Bu kazalar sebebiyle meydana gelen zararlardan ötürü işçinin/yasal mirasçılarının işverenden/alt işverenden maddi ve manevi tazminat isteme hakları vardır. 5510 sayılı Kanunu’nun 13’ üncü maddesine göre “iş kazası”; “ İş kazası;
 • a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 • c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.” olarak tanımlanmıştır.
 • İş Kazası Maddi Tazminat Davası İş kazası sebebiyle gerek işçi gerekse vefatı hâlinde yasal mirasçıları zamanaşımı süresi içerisinde maddi tazminat davası açmak hakkına sahiptirler. Maddi tazminatın hesaplanması teknik bir konudur. Uygulamada işçinin kusur oranı, yaşı ve almış olduğu ücret tazminat miktarının belirlenmesinde etkileyici olmaktadır. Tedavi giderlerinden olan; hastane masrafları, ilaç giderlerinin yanı sıra işçinin vefatı hâlinde destekten yoksun kalma tazminatı da bu kapsama dahildir.
 • İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Manevî Tazminat” başlıklı 56’ ncı maddesi: “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir” hükmünü içermektedir. İş kazaları nedeniyle işçiler sadece maddi/cismâni zararlara maruz kalmamakta ayrıca mânen de elem ve ızdırap duymaktadırlar. Bu sebeple iş kazasından ötürü işçilerin ve duruma göre yasal mirasçılarının manevî tazminat isteme hakları da bulunmaktadır. 

 • Kötü Niyet Tazminatı

 • Kötü Niyet Tazminatı İşçilerin bir kısmı otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçilerdir ki, bu işçiler bakımından eğer işveren fesih hakkını kötüye kullanacak olur ise, işe iade hakkı ve buna bağlı olarak tazminat hakkı gündeme gelmektedir, bu konuya yukarıda değindik. Ancak bu kapsamda olmayan işçilerin iş akdi fesih gerekçeleri kötüye kullanılarak feshedilirse ne olacaktır? İşte kanun, bu işçiler için adına “kötü niyet tazminatı” denen bir hukukî koruma mekanizması öngörmüştür. İlgili hüküm şu şekildedir: “…18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.” (4856 S.K; m. 17/VI)

 • Hizmet Tespiti Davası

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86/9. Maddesi şu şekildedir: “Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.” (5510 S.K; m. 86/9) Normal şartlar altında işçinin hizmet süresini ve prim bilgilerini içeren belge işveren tarafından verilmek durumundadır. Bu belgeler aracılığı iledir ki, işçi çalıştığı süreleri ispat edebilmekte ve bu sürelere bağlı olan haklardan istifade edebilmektedir.
 • Ancak bu belgelerin işveren tarafından işçiye verilmediğini ve SGK tarafından da işçinin çalıştığı sürenin tespit edilemediğini varsayalım. İşte bu gibi durumlarda kanun, işçiye, mahkemeye başvurarak çalıştığı süreleri ispatlayabilme ve bu suretle haklarını koruyabilme imkânı tanımıştır. İşçi bu imkânı müsbet (olumu) tespit davasının özel bir türü olan hizmet tespiti davası ile sağlayacaktır.

 • Kıdem Tazminatı

 • Kıdem tazminatı, işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl süre çalışması sonucu belli koşullarda hak kazanacağı tazminat türüdür. Hukuki niteliği gereği kıdem tazminatı bir ücret değil, tazminat alacağıdır. Normal şartlar altında istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenle feshedilirse veya işveren tarafından haksız nedenle feshedilirse işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı son ücret esas alınır. Eğer işçi, ücretini parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi usullerle alıyorsa, ücret sabit olmayacağından son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret esas alınacaktır. (1475 S.K, m. 14)

 • İhbar Tazminatı

 • İşçinin işten derhal ayrılmasını kanunen gerektiren bir neden bulunmuyorsa veya işverenin de işçinin işten derhal çıkarılmasını gerektirecek haklı bir nedeni olmaksızın işçiyi işten çıkarıyorsa ihbar sürelerine uymakla yükümlüdür. İhbar yükümlülüğü hem işçi hem de işverenin uyması gereken bir yükümlülüktür. İhbar süreleri işçinin çalıştığı süreye göre farklılık göstermektedir. İhbar süresi işi 6 aydan az olan işçi için iki hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için dört hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için altı hafta, 3 yıldan fazla olan işçi için de sekiz hafta olarak belirlenir.

 • Fazla Mesai

 • Fazla Mesai Davası 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma yapan işçiye 1 saatlik fazla çalışmasının karşılığında 1,5 saatlik ücreti fazla mesai ücreti olarak ödenmelidir. Aksi halde bu nedenle işçi işten ayrılarak hem kıdem tazminatının hem de fazla mesailerinin ödenmesini talep edebilir.

 • İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Derhal Feshi 

 • Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
 • - İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa
 • - İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
 • - İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
 • - İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa
 • - İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa
 • - İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa
 • - İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse
 • - Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa
 • - İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa

 • İşverenin Haklı Nedenle  İş Sözleşmesini Derhal Feshi

 • Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir
 • -İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi
 • -İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez
 • -İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması
 • - İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
 • - İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
 • - İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 • - İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması 
 • - İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi 
 • - İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi
 • - İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
 • - İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması
 • - İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması
 • - İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması
 • samsun_is_hukuku_avukati.webp (851×428)
 • Samsun İş Hukuku Avukatı Nedir?

  İş hukuku alanında uzmanlaşmış, işçi haklarını savunma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlara halk arasında iş hukuku avukatı denir. İşverenin işçiye karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda iş hukuku kanunları devreye gireceği için, işçi haklarının savunulması amacı ile iş hukuku avukatı ihtiyacı doğmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki içerisinde bulunduğumuz ekonomik yapı, maddi çıkarları ön planda tutmaktadır. Hal böyle olunca zaman zaman işçi hakları geri planda kalmaktadır. İşçi haklarının korunması bazı yasalar ile sağlanmıştır fakat çoğu işçi, maalesef, haklarını koruyan kanun maddelerinden haberdar değil. Bu aşamada alanında uzman bir iş hukuku avukatı işçiye yardımcı olabilir. İş Hukuku Avukatı, işçi ve işveren veya Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki uyuşmazlık davalarında, iş hukukuna ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için işçi veya işvereni temsil eden kişilere halk arasında verilen isimdir. Samsun Avukatlarının hukukun farklı alanlarında faaliyetleri bulunmaktadır.  Samsun Avukatları arasında bulunan Avukat İlker Şahin  müvekkillerine çözüm odaklı bir anlayış ile avukatlık ve danışmanlık hizmet vermektedir.

  Hukuki iş ve işlemlerde tüm süreç boyunca etkin ve profesyonel takip anlayışıyla hizmet vererek en iyi sonuca ulaşılmasını sağlamayı temel prensip edinmiştir. Samsun Avukat İlker Şahin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Samsun başta olmak üzere tüm Türkiye'deki müvekkillerinin ihtiyaçlarına özel olarak uyuşmazlık çözümlerinde hızlı, etkili, çözüm odaklı, müvekkil taleplerini ve memnuniyetini ön planda tutarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

1) Sigortalının Kalp Krizi, Beyin Kanaması Geçirmesi veya İntihar Etmesi İş Kazası Sayılır Mı?
2) Kadın İşçinin Erkek Çalışanlarla Aynı İşi Yapmasına Rağmen Daha Az Ücret Ödenmesi Ayrımcılık Tazminatını Gerektirir.
3) Yıllık İznin Kullanıldığının İspat Yükü
4) İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde 6 İşgünlük Hak Düşürücü Süre
5) İbraname İçeriği Nasıl Olmalı
6) Yabancı Para Üzerinden Ücret Alan İşçinin Kıdem Tazminatı Yabancı Para Cinsinden Hesaplanır
7) Hak Düşürücü Sürenin Başlangıç Tarihi
8) İş Akdi Devam Ederken İşçinin İşverenle Rekabet Etmemesi Sadakat Borcu İçindedir 
9) İş Kazasını Meslek Hastalığından Ayıran Fark Nedir? 
10) İşçinin Yıllık Fazla Çalışma Süresi 270 Saati Aşıyor ve Fazla Mesai Ücreti Ödeniyorsa İşçi İşsözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir Mi? 
11) İşe İade Davası Sonunda İşe Tekrar Başlatma Daveti Şarta Bağlı Tutulamaz