Samsun AİLE HUKUKU Avukatı | Avukat İlker Şahin

AİLE HUKUKU

Samsun AİLE HUKUKU Avukatı

Aile Hukuku 

Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda "İkinci Kitap"ta düzenlenmiştir. İkinci kitapta birinci kısım (118.-281. maddeler ) evlilik, ikinci kısım (282.-395. Maddeler) Hısımlık, üçüncü kısım (396. -494. Maddeler) vesayet başlıkları altında düzenleme yapılmıştır.

Anayasa’nın 41. Maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” şeklinde tanımlanmıştır. Aile, toplumun çekirdeği ise; aile kurumunun sağlam temellere oturtulması, aile içindeki anlaşmazlıkların yerini sevgi ve saygının alması, toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Ancak,hayatın her alanında olduğu gibi aile içerisinde de bazı ihtilafların ortaya çıkması olağandır.

samsun_aile_hukuku_davalari.webp (1498×936)

Aile Hukuku Davaları 


Aile Hukuku İle İlgili Bazı Yargıtay Kararları ve Yazılar