AİLE HUKUKU Avukat İlker Şahin

AİLE HUKUKU

Samsun AİLE HUKUKU Avukatı

AİLE HUKUKU NEDİR

Aile Hukuku Türk Medeni Kanunu'nun alt dalı olarak, evlenme, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç başlık altında düzenlenen hukuk dalıdır. Kanundaki düzenlemelere göre Aile Hukukunun ilgilendiği konu başlıkları, Nişanlanma, Evlenmenin Koşulları ve Hükümleri, Boşanmanın Koşulları ve Sonuçları, Mal Rejimleri ve Mal Paylaşımı, Aile Konutu, Soybağı, Evlat Edinme, Velayet, Nafaka,  Vesayet, Hısımlık şeklinde sıralanabilir.

AİLE HUKUKU DAVALARI NEREDE GÖRÜLÜR

Aile Hukuku'ndan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar Aile Mahkemeleri'nde görülmektedir. Aile Mahkemeleri'nin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmakla görevlidir. Aile Hukuku Türk Medeni Kanunu'nun alt dalı olarak, evlenme, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç başlık altında düzenlenen hukuk dalıdır. 


AİLE HUKUKU DAVALARI NELERDİR?

Boşanma Davaları

- Ziynet Eşyalarının İadesi

- Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacaklar

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması ve Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi

-Soybağının Reddi

-Velayet Davaları

Aile Hukuku İle İlgili Bazı Yargıtay Kararları ve Yazılar